Karl Gustav Jung

En psicologia es parla tradicionalment de tres grans corrents o forces. La Conductista és la primera, la teoria Psicoanalítica com a segona i la psicologia Humanista en tercer lloc. D'aquesta darrera sorgeix l'anomenada quarta força, la Psicologia Transpersonal.

La paraula psicologia significava, per a Jung, el coneixement de l'ànima, un coneixement que transcendeix el concepte de personalitat. El marc teòric de la Psicologia Transpersonal es nodreix de la unió del corrent científic occidental amb la filosofia-psicologia oriental i amplia el concepte de persona a la dimensió transpersonal. La Psicologia Transpersonal forma part de l'exploració i l'estudi de la consciència en l'àmbit de la psicologia profunda.


Stanislav Grof, un dels fundadors

El món oriental


El món oriental ha estat durant mil·lenis el gran explorador de la consciència. A través de les seves pràctiques de meditació, segons les diverses escoles i filosofies, ha aprofundit i experimentat en els estats expandits de la consciència, transcendint l'estat de consciència ordinària, que és aquell en el qual ens situem per desenvolupar les nostres feines quotidianes. El punt fort d'aquest corrent resideix, a nivell terapèutic, en el fet que el treball en la teràpia es porta a terme en un estat expandit de consciència que ens permet treballar directament amb l'inconscient, viatjar a les arrels dels conflictes.

Entre els fundadors de la Psicologia Transpersonal hi ha Stanislav Grof, metge psiquiatre que va començar les seves investigacions als Estats Units amb LSD ( per experimentar en estats alterats de consciència) amb intencions terapèutiques, i que el van dur a desenvolupar un ampli programa d'investigació sobre els estats modificats de consciència i els seus efectes terapèutics.

Ken Wilber, conegut com l'Einstein de la consciència, ha publicat nombrosos llibres sobre la Psicologia Transpersonal, i és una de les principals autoritats mundials en l'estudi de la consciència. A més dirigeix el Journal of Transpersonal Psychology. Claudio Naranjo, metge psiquiatre que viatja del corrent guestàltic a l'àmbit conceptual transpersonal. Charles Tart, investigador del mètode científic en l'àmbit transpersonal. Chögyan Trungpa Rimpoche, mestre de meditació i juntament amb ell tants altres mestres orientals dels diferents corrents de meditació com ara Thich Nhat Han i el budisme. Roberto Assagioli, psiquiatre italià que desenvolupa la psicosíntesi com a procés d'exploració i de creixement personal i tants altres…


Ken Wilber, Claudio Naranjo i Charles Tart
   
Chögyan Trungpa Rimpoche, Thich Nhat Han i R. Assagioli

Endinsar-se en un mateix


Potser aquests termes d'autoexploració i creixement personal per a aconseguir el benestar són els eixos de la Psicologia Transpersonal, que treballa amb eines que permeten a l'individu entrar en si mateix, ampliar la seva consciència i vivenciar el seu món interior a nivell profund.

Les Tècniques Regressives s'emmarquen en aquest món conceptual i aporten la relaxació com a tècnica per a submergir-se en un mateix, a la recerca dels orígens del sofriment o per a poder entendre la crisi que sorgeix un dia en la vida, tot això comprès com a oportunitats d'aprenentatge i de creixement.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *