En aquesta tècnica ens trobem treballant amb dues filosofies diferents respecte de la vida i la mort: l'oriental i l'occidental. Terapèuticament ens interessa el fet que les vivències internes ajuden la persona a resoldre els seus conflictes.

Per a les persones que es mouen en un marc teòric occidental, les seves vivències se centraran en la seva vida durant la infantesa, l'adolescència i l'edat adulta, incloent-hi l'etapa de gestació i part. Aquesta tècnica no implica haver de creure en res en especial. El procés respecta i acull la persona en el seu marc de creences.

Pel que fa a les persones afins a la idea de la reencarnació, és freqüent que revisquin altres vides com a part del seu procés terapèutic. En aquest cas no podem tenir la certesa que tot allò que es reviu sigui real o una manera que té el subconsciente de presentar una informació. Cadascú ho valora en funció de la seva pròpia experiència, però em sembla molt gratificant que aquelles peresones implicades en el seu procés evolutiu entès des de la dimensió espiritual ho puguin treballar amb aquesta tècnica i sentir-se també acollides en aquesta vivència espiritual de la vida.

A tots aquells més afins a aquesta línia i que sovint s'interessen per la tècnica després d'haver llegit algun llibre de Brian Weiss, per exemple, cal dir-los que tot allò que relata als seus llibres és possible, però també que quan escriu tria els casos més destacats d'individus amb una gran facilitat per a connectar amb altres plans, vivenciar altres vides, etc. Cada un treballa al seu nivell i la Técnica Regresiva és una eina molt bona, però cal ser perseverant.