María J. Pellicer de Carli

 

-Psicòloga clínica per la Universitat Ramon Llull, Barcelona
-Traductora diplomada per la Universitat Autònoma de Barcelona
-Terapeuta formada per A.E.T.R.A. (Asociación Española de Técnicas Regresivas Aplicadas), Madrid
-Respiració holotròpica i moviment induït, Oxígeme, Barcelona
-Practitioner en Programació Neurolíngüística. Autoestima i Canvi. Barcelona
-Psicoteràpia, Estats Transpersonals i Hipnosi. Instituto de Bioinformación. València
-Intel·ligència emocional. Universitat Ramon Llull. Barcelona

Consulta:


C/ Fontanella, 20 3º A. 08010 Barcelona. Telèfon 686 093 590.
Demana'ns informació sense compromís mitjançant el formulari de contacte: clic aquí